Martius Familiengeschichte

Digitale Blätter der Familie Martius
aus Asch/Egerland

Familie von Theodor Karl Lesser, (EOA 2.8) und PAULA Helene Martius, (EOA 2.8)

oo 11 Jan 1916

Angaben zur Familie