Martius Familiengeschichte

Digitale Blätter der Familie Martius
aus Asch/Egerland

Familie von JOHANN Christoph Wiedemann, (EAA 2.91) und JOHANNA Sophia Günther, (EAA 2.91)

oo 23 Mai 1729

Angaben zur Familie